Průmyslové chlazení

Průmyslovým chlazením rozumíme dodávku chladicí technologie ochlazování kapalin pro aplikace v průmyslu, především ve strojírenském, chemickém, ale i potravinářském. Další možností použití je vzduchotechnika a klimatizace. Pro vysokou efektivitu chladícího procesu, s ohledem na teplotu chlazené kapaliny, často doplňujeme systémy o takzvané "přirozené chlazení" Free-Cooling, kdy je kapalina ochlazována teplotou okolního vzduchu bez nebo jen s částečným použitím strojního chlazení s minimální spotřebou elektrické energie. Pro odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace. Rozsah chladících výkonů je téměř neomezený, je daný velikostmi a typy používaných kompresorů. Může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky megawatt. Provedení může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace. Hydraulický modul pro okruh chlazené kapaliny může být součástí a obsahovat nepřeberné varianty řešení.