Průmyslové chlazení

Průmyslovým chlazením rozumíme, chladírenské technologie pro aplikace v průmyslu, především v potravinářském, chemickém, ale i strojírenském. Pro chlazení a i pro mražení používáme jednotky vzduch - vzduch, kdy pro přestup a odvod tepla používáme výparníky s nuceným prouděním vzduchu. Pro odvod kondenzačního tepla je využíván okolní vzduch nebo kapalina. Jednotky mohou být rovněž doplňovány, v zájmu ekonomiky provozu a využívání odpadního tepla, systémem rekuperace. Rozsah chladících výkonů je téměř neomezený, je daný velikostmi a typy používaných kompresorů. Může být, v závislosti na jejich počtu, od několika kilowatt až po jednotky megawatt. Provedení může být venkovního nebo vnitřního charakteru, v závislosti na potřebách aplikace.